images/projecten/initiatieven/40-8/01 website_collage-projecten.jpg

40/8

Plaats: Groningen
Opdrachtgever: -
Status: initiatief

Als antwoord op de vastgoedcrisis is in 2012 "PROJECT 40/8" opgericht.Het is een samenwerkingsverband met IPP&A projectinitiaties welke tot doel heeft om vanuit kleine initiatieven, nieuwe leefomgevingen in binnensteden te creeeren. De naam 40/8 verwijst naar het inwoneraantal binnen de Diepenring van de stad Groningen; voor 1940 woonden er 40.000 mensen, in 2012 waren dat er nog maar 8.000. Deze terugloop heeft meerdere oorzaken maar betekent ook (gedeeltelijke) leegstand van panden en onbenutte restruimte. Voor revitalisering van deze leegstand en de groeiende behoefte aan kleine binnenstedelijke appartementen ontwikkelt 40/8 passende initiatieven.

 

Momenteel wordt er aan meerdere initiatieven gewerkt om deze in ontwikkeling te krijgen.