De organisatie van het bureau is eenvoudig en flexibel. Het werkt nauw samen met andere professies van de bouw, zoals deskundigen op het gebied van interieur, calculaties, installaties en constructies. Daarmee kan het de meest uiteenlopende opgaven volbrengen. Doordat allen dezelfde instelling hebben, is een zakelijke aanpak te combineren met informele werkverhoudingen. Om uiteindelijk de architectonische kwaliteiten van een ontwerp te kunnen blijven bewaken en de communicatie met de opdrachtgever te kunnen onderhouden, is de coordinatie en supervisie over het werk altijd in eigen hand.

De kleine en flexibele organisatie maakt het ook mogelijk ontwikkelend te denken. Dit is een manier van werken waarbij al in de initiatieffase wordt samengewerkt met de ontwikkelaar. De architect is dan, als de specialist in zijn eigen vak, bereid tijd en kennis te steken in de ontwikkeling van een project. Naast deze samenwerking worden ook regelmatig op eigen initiatief ontwikkelingen op gang gebracht.

Met de opdrachtgever wordt nauw samengewerkt. Alvorens te beginnen met het maken van een ontwerp wordt er in een interactie gewerkt om de werkelijke behoeften en vraag bloot te leggen. De oplossing die dan volgt is vaak onverwacht en verrassend.

Image