images/projecten/renovaties/vinkhuizen/01 website_2006-05-04-Vinkhuizen-141-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/02 website_2006-05-04-Vinkhuizen-163-corr2-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/03website_2006-05-04-Vinkhuizen-128-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/04 website_2006-05-04-Vinkhuizen-046-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/05 website_2006-05-04-Vinkhuizen-153.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/06 website2006-05-04-Vinkhuizen-007-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/07 website_2006-05-04-Vinkhuizen-030-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/08 website_2006-05-04-Vinkhuizen-172-corr-perspec.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/09 website_2006-05-04-Vinkhuizen-198.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/10 website_situatie.jpg
images/projecten/renovaties/vinkhuizen/11 website_geveltekening-2.jpg

Portiekwoningen Vinkhuizen

Plaats: Groningen
Opdrachtgever: wbv. Nijestee
Status: gerealiseerd

De woonwijk Vinkhuizen werd in de jaren '60 gebouwd om aan de enorme vraag aan sociale woningen te kunnen voldoen. Als gevolg van een veranderende vraag van de woonmarkt raakte de wijk later ernstig in verval. Om dit op te lossen stelden de gemeente Groningen en de woningbouwverenigingen een grootschalig herstructureringsplan voor de wijk op.

 

DE HERSTRUCTURERING

Uitgangspunt was het behoud van de karakteristieke ''stempelstructuur'' volgens welke de wijk was opgezet. De verbetering werd gezocht in een diverser en ruimer aanbod van woningtypen en een rijkere indeling van de openbare ruimte. De maat van de seriematig gebouwde portiekwoningen is naar een kleinere schaal terug gebracht door de helft van de lange blokken te slopen. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe koopwoningen gebouwd. 

 

HET ONTWERP : ''hangende serres"

Van de nieuw ontstane kopwoningen (als gevolg van de sloop) is het leefoppervlak uitgebreid met hangende serres Deze zijn georienteerd op het groengebied van de nieuwe openare ruimte. Tevens zijn de balkons van deze woningen in oppervlakte vergroot.