images/projecten/overig/Lost-space/01 website_Lost-Space-dakgronden.jpg
images/projecten/overig/Lost-space/02 website_Lost-Space-grond-onder-viaduct.jpg

Lost Space

Plaats: Groningen
Opdrachtgever: BNA-kring Groningen
Status: manifestatie

Lost Space is een zoektocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verloren ruimten van Groningen in het kader van de internationale dag van de architectuur 2003.

 

Overal in steden zijn plekken die om verschillende redenen, gepland of ongepland, aan hun lot zijn overgelaten. Niet vormgegeven ruimtes zonder bestemming, ogenschijnlijk ongeschikt voor dagelijks gebruik, aan hun lot overgelaten, buiten het reguliere planningsproces gevallen terwijl overal de functionaliteit, het nut, het ingerichte en de efficientie de maatstaf der dingen is.

 

Deze vergeten plekken bieden ruimte voor improvisatie en verdichting. Ze brengen lucht in de stad, verschaffen mogelijkheden voor onvoorzien gebruik en intensiveren het stedelijk territorium.

 

Twee voorbeelden van Lost Spaces:

-ruimte op daken: een pleidooi voor driedimensionaal grondgebruik

-ruimte onder viaducten: een pleidooi voor multifunctioneel bestemmen van gronden

De voorbeelden tonen een gedachtewisseling over inrichting van de stad en een kwaliteitsoordeel dat aan bepaalde plekken is te geven.